Arvosteluperiaatteet & rajoitukset

Lue tämä sivu tarkkaan ennen hevosen ilmoittamista arvosteltavaksi

Pisteytystä ja rajoituksia päivitetty 03/2021

Pisteytykseen lisätty muulien sukupisteytykseen liittyvä huomautus 11/2021

Rajoitukset

- Hevosen tulee olla rekisteröity Virtuaaliseen ratsastajainliittoon ja sen VH-tunnus täytyy löytyä sivuilta linkitettynä
- Hevosen tulee olla kisannut Maastoestejaoksen alaisissa kisoissa
- Hevosen tulee olla vähintään 6-vuotias, ikä on pystyttävä todistamaan hevosen omilta sivuilta
- Hevosen, hevosen vanhempien ja hevosen jälkeläisten sivuilta tulee löytyä maastoesteiden koulutustaso merkittynä
- Yksi omistaja voi ilmoittaa kerrallaan jonoon kolme hevosta. Seuraavat kolme saa ilmoittaa, kun edelliset on arvioitu.
- Hevonen voi osallistua laatuarvosteluun kahdesti ja uudemman tilaisuuden pisteet jäävät voimaan. Huomaathan, että myös palkitsematta jättäminen lasketaan osallistumiseksi, mutta hylkäystä ei.

Pisteytys

Rakenne max. 10 pistettä

Rakenne arvostellaan rakennekuvasta. Rakennekuvattomilta arvostellaan se mitä kuvasta voidaan.

Hevosesta arvostellaan alla olevat kohdat pisteytyksellä 0-2p / kohta.
- rotu- & sukupuolileima
- etuosa (pää, kaula, lavat)
- runko (pituus, syvyys)
- takaosa (risti, lautaset)
- jalat (asennot, luusto)

Kilpailumenestys max. 30 pistettä

Jokaisesta MEJ sijoituksesta saa yhden pisteen. Täysiin pisteisiin vaaditaan 30 sijoitusta. Pelkillä lähdöillä ei saa enään pisteitä. Kisakalenterissa täytyy olla selkeästi merkittynä, että sijoitukset ovat Maastoestejaoksen alaisista kisoista.

Mikäli hevonen on kisannut porrastetuissa, lasketaan sen pisteet tällä laskurilla. Huomaathan ilmoittaa osallistumisessa mikäli hevonen arvostellaan porrastetuista kilpailuista.

Porrastetuissa kisannut hevonen saa miinuspisteitä, mikäli alittaa tyyppikohtaisen minimitason. Vähennys tehdään vaikka hevonen ei olisi saavuttanut täysiä kilpailupisteitä.
- Pienet ponit sk. alle 140cm = ei tasovaatimuksia
- Isot ponit (säkä 140-148cm), arabit ja suomenhevoset = 90cm
- Puoliveriset & täysiveriset = 100cm

1 tason alitus = -2p.
2 tason alitus = -5p.
3 tai useamman tason alitus = -10p.

Suku max. 25 pistettä

Suvulliset hevoset arvostellaan sukutauluun linkitetyn suvun perusteella. Vanhempien kisamenestyksestä Maastoestejaoksen alaisissa kisoissa voi saada maksimissaan 20 pistettä. Yksi MEJ-kilpailuissa saatu sijoitus tuo yhden (1) pisteen. Täysiin 20 pisteeseen pääsee siis silloin, kun vanhemmilla on yhteensä 20 sijoitusta. Sijoitukset voivat olla myös vain toiselta vanhemmalta.

Mikäli hevosen vanhempi tai vanhemmat ovat kisanneet porrastetuissa, lasketaan niiden pisteet tällä laskurilla. Huomaathan ilmoittaa osallistumisesssa mikäli vanhempi tai vanhemmat arvostellaan porrastetuista kilpailuista.

Mikäli hevosen vanhemmat eivät ole kisanneet MEJ kisoissa, voi hevonen saada 5 pistettä, mikäli sen lähisuvusta on kirjoitettu sukuselvitystä. Täydet 5 pistettä voi saada, kun selvitystä on tehty kahdesta ensimmäisestä polvesta. Selvityksessä otetaan huomioon sen realistisuus ja oikeinkirjoitus.

Hevonen saa myös pisteitä vanhempien palkinnoista (max 5 pistettä):
1p / arvonimi - KERJ, ERJ, YLA, NJ, PKK, VSN & KTK
2p - MEJ-laatuarvostelupalkinnosta

Suvuttomat hevoset arvostellaan sukuselvityksen mukaan, ottaen huomioon sen realistisuus ja oikeinkirjoitus. Suvuttomat voivat saada maksimissaan 10 pistettä kahden polven sukuselvityksestä. Lisäpisteet (10 pistettä) voi kerätä kolmannen polven sukuselvityksellä. Kolmannen polven sukuselvitys arvioidaan samoin kriteerein, kuin ensimmäisen ja toisen polven selvitys.

Jälkeläiset max. 25 pistettä

Laatuarvostelussa arvostellaan hevosen jälkeläisten kisamenestys. Pisteitä saa 1p / sijoitus. Täysiin pisteisiin tarvitaan vähintään yksi 20 sijoitusta kilpaillut jälkeläinen, mutta sijoitukset voivat olla myös useammalta jälkeläiseltä yhteensä.

Mikäli hevosen jälkeläinen on kisannut porrastetuissa, lasketaan sen pisteet tällä laskurilla, pisteet kerrotaan kahdella. Huomaathan ilmoittaa osallistumisesssa mikäli jälkeläinen arvostellaan porrastetuista kilpailuista.

Mikäli hevosella on useampi MEJ-kisannut jälkeläinen, saa hevonen pisteytetyn jälkeläisen lisäksi jokaisesta 15 sijoitusta kisanneesta jälkeläisestä yhden pisteen viiteen pisteeseen asti.
Hevonen saa kaksi pistettä mikäli sillä on yksi MEJL-palkittu jälkeläinen, viisi pistettä saa kahdella MEJL-palkitulla jälkeläisellä
Maksimipisteet osiosta eivät voi kuitenkaan ylittyä.

Muulit saavat tästä osuudesta automaattisesti 0 pistettä, sillä muulit ovat lisääntymiskyvyttömiä.

Lisäpisteet max. 15 pistettä

- Luonne, max. 5p. (selkeä kokonaisuus, maininta käyttäytymisestä maastoesteillä, ei lukemista haittaavia kielioppi- ja kirjoitusvirheitä)
- Hevosella on maasto(este)painotteisia kuvia (1 piste per kuva) max. 4p
- (Maasto)este/kestävyys harjoittelusta kertovat päiväkirjamerkinnät ja valmennukset 0,5p / 50 sanaa (esim. 54 sanaa = 0,5p, 154 sanaa = 1,5p)
- 0,5p arvonimistä (EV, KEV, KERJ, ERJ, YLA, KTK, NJ, VSN, PKK, PSB)

MEJ-Cup sijoitukset

MEJ-Cup sijoituksista saa yhden lisäpisteen per sijoitus, enimmäispistemäärää ei rajoitettu.

Palkinnot

MEJ-I - 90+ p.
MEJ-II - 75-89,5p.
MEJ-III - 65-74,5p.
ei palkintoa - alle 65p.


Palkintoplakaatin saa ottaa käyttöön palkitun hevosen sivuille, ei suoralinkitystä!

kuvat © VRL-04000